Klaar voor de start… af! (poging nummer 3)

Leestijd: 3 minuten

23:00 – Het is inmiddels bijna 9 maanden sinds ik voor de laatste keer een bericht heb gepubliceerd op deze website. En voor oktober 2020 heb ik hier meer dan een jaar niets op gepubliceerd. Het is mij op 9 augustus 2018 gelukt om mijn pijnlichaam volledig op te laten lossen na drie maanden intensief zelfonderzoek. Dit betekent dat ik had doorzien dat ALLE gedachten afweermechanismen zijn en ik in staat was om ‘mijzelf’ volledig te accepteren hoe ik mij voelde, waarna alle onbewust vastgehouden angsten en pijnen oplosten als sneeuw voor de zon. Eén van mijn mooiste ervaringen die ik tot nu toe in mijn leven heb ervaren 🙂

Vervolgens constateerde ik op 18 augustus 2018 dat mijn angst- en pijnlichaam was teruggekeerd, of dat er een nieuw angst- en pijnlichaam in buikregio was verschenen. Anders gezegd, ik geloofde opnieuw dat ik een afgescheiden persoon was met een zelfverzonnen verleden (wat feitelijk onmogelijk is als je je angst- en pijnlichaam oplost). Ik heb daar ontzettend lang mee geworsteld, omdat ik Lees verder

Mijn ingebeelde publiek heeft gedeeltelijk de macht over mij

Leestijd: < 1 minuut
  • Ik moet elke dag een bericht op deze website publiceren = ‘valse hoop’ afweermechanisme → ik hoop dat ik dan alsnog de waardering krijg van mijn zelfverzonnen publiek, zodat ik mij alsnog bijzonder, speciaal en uniek kan voelen.
  • Idem. = ook ‘valse macht’ afweermechanisme → ik dwing mijzelf om anders te zijn en te veranderen, want dan zou er hiernu geen probleem zijn.
  • Ik moet elke situatie in mijn leven hier uitgebreid beschrijven, zodat mijn ingebeelde publiek precies op de hoogte is van wat er in mijn leven speelt, want anders missen ze misschien essentiële informatie (en heb ik hen niet goed geholpen) = ‘valse hoop’ afweermechanisme → ik hoop alsnog de waardering van mijn zelfverzonnen publiek te krijgen als ik maar zoveel mogelijk informatie, inzichten, kennis en beschrijven van mijn ervaringen deel en daarin GEEN fouten maak.

~ lzv

Co-afhankelijk daten versus daten op basis van Liefde

Leestijd: 5 minuten

23:00 – Een zeer interessant onderzoeksthema m.b.t. zelfonderzoek is daten en in het verlengde daarvan relaties. Zolang ik geloof dat ik een afgescheiden persoon bent met een zelfverzonnen verleden, zal ik alsnog mijn oude onvervulde behoeften bij een vrouw waartoe ik mij aangetrokken voel proberen te bevredigen. Hiermee maak ik mij emotioneel afhankelijk van een vrouw en stel ik haar – bewust of onbewust – verantwoordelijk voor hoe ik mij voel in het contact met haar. En dat is natuurlijk de grootste fout die ik als man kan maken. Ik ben namelijk verantwoordelijk voor mijn eigen geluk en het ervaren van liefde in mijzelf.

Overigens kan aantrekking in mijn beleving puur fysiek zijn – wat je zou kunnen bestempelen als lust, en/of er kan op een dieper (gevoels)niveau sprake zijn van aantrekkingskracht. In het contact met mijn date uit Amsterdam ervaar ik in mindere mate seksuele aantrekkingskracht, maar voel ik mij op een dieper niveau Lees verder

‘Ze wil mij niet’ en ‘ze houdt niet van mij’ = primaire afweer

Leestijd: < 1 minuut

Vandaag kwamen er twee gedachten in mij op m.b.t. tot mijn date uit Amsterdam:

  • Ze wil mij niet = ‘primaire afweer’ → ik projecteer de relatie met mijn moeder uit mijn kindertijd op haar en geloof dat als ze mij onvoldoende aandacht geeft, geen vragen aan mij stelt en zich dus niet echt interesseert in mij, en/of op enthousiaste wijze ingaat op mijn berichten op WhatsApp, dan concludeert het ego ‘zij wil mij niet’. Klinkklare onzin natuurlijk, omdat ze namelijk wel de moeite en tijd neemt om contact met mij te hebben en ze zeker nog een leuke date met mij wil hebben én ervaren als ze terug is van vakantie.
  • Ze houdt niet van mij = ‘primaire afweer’ → zelfde verhaal als vorige punt.

Het is duidelijk dat ik in het contact met mijn date uit Amsterdam (nog) flink kan reageren vanuit het verleden met de samenhangende oude onvervulde behoeften. Gewoon bewust van zijn en zien voor wat ze zijn: afweermechanismen en illusies die NIETS met de realiteit van hiernu te maken hebben 🙂 ~ lzv

Oude onvervulde behoeften die ik alsnog probeer te bevredigen bij mijn date

Leestijd: 5 minuten

22:00 – Vandaag heb ik lekker buiten post bezorgd en de tijd gehad om de situatie met mijn date uit Amsterdam eens rustig te overdenken en te bekijken vanuit verschillende perspectieven. In wezen kan ik allerlei situaties uit mijn leven grondig onderzoeken, maar daten met een mogelijke partner en het wellicht aangaan van een liefdesrelatie met haar op termijn is natuurlijk het meest interessant omdat in dit contact alle oude onvervulde behoeften uit de kindertijd aan het licht komen. Anders gezegd, een man zal onbewust ALTIJD zijn moeder op een (mogelijke) partner projecteren en onbewust alsnog proberen die behoeften bij haar proberen te bevredigen die het in de kindertijd in meer of mindere mate heeft gemist. Voor een vrouw geldt natuurlijk precies het omgekeerde 😉

Een oude onvervulde behoefte betekent dat…

In het eerdere bericht ‘Oude onvervulde behoefte = oude overtuiging projectie in het hiernu’ heb ik geconcludeerd dat: Lees verder

Ik heb mijn date uit Amsterdam een schitterende keuze voorgelegd

Leestijd: 2 minuten

23:30 – Vanavond heb ik afscheid genomen van mijn date uit Amsterdam. Ik heb haar verteld dat ik graag met haar had uitgezocht of wij – op termijn – als liefdesstel door het leven zouden kunnen gaan, maar dat ik steeds een bepaalde mate van openheid en (vrouwelijke) expressie richting mij als man mis in ons contact. Ik heb haar ook verteld dat ik de hoop had dat ik haar hart zou kunnen openen, maar ik realiseerde mij ook dat er een intentie van haar kant voor nodig is om dat te realiseren. En daar heeft ze op dit moment geen puf voor gaf ze aan mij terug (om al haar energie daarin te stoppen).

Aan de andere kant gaf ze ook aan dat ze zich onvrij en geblokkeerd voelt richting/bij mij en normaal gesproken een redelijk vrolijk en extravert persoon is. En dat ze in theorie altijd de confrontatie met zichzelf en een (potentiële) partner aan wil gaan. Dat vond ik heel mooi om van haar te horen, omdat ze nog niet eerder met mij had gedeeld wat nu precies het probleem was (wat ik natuurlijk wel constant voelde én ervoer in ons contact, haha). Knap dat ze zich op deze manier heeft durven laten zien en ook heeft gedeeld dat ze eigenlijk wel graag haar hart zou willen openen voor mij (in theorie althans 😉 Ik moet eerlijk bekennen dat ze mij daarmee raakte en dat ik het ontzettend fijn vond om dat te horen; mijn hart maakte een klein sprongetje 🙂 🙂 🙂 Lees verder

Ik ben niet in staat gebleken om haar vrouwelijke hart te openen

Leestijd: 3 minuten

16:00 – Gisteren heb ik nog een laatste verwoede poging gedaan om mijn date uit Amsterdam op andere gedachten te brengen. Ik had haar namelijk een keuze voorgelegd die in essentie neerkwam op haar bereidheid om haar hart – stapje voor stapje – voor mij als man te openen, en daarmee de confrontatie met zichzelf, met mij, het Leven en de Liefde in zichzelf aan te gaan. Diezelfde avond liet ze al blijken daar op dit moment geen puf voor te hebben (om al haar energie daarin te stoppen). Feitelijk is ze dus niet bereid om haar levensstijl aan te passen en daar tijd voor vrij te maken. Wat natuurlijk neerkomt op angst, weerstand en zelfbehoud van haar ego.

Nog één laatste ultieme poging om haar vrouwelijke hart te openen

Ondanks dat ze eergisteravond mij al had laten weten daar niet toe bereid te zijn, heb ik gisteren overdag nog één laatste ultieme poging gedaan om haar van gedachten te doen veranderen én te proberen haar hart alsnog een klein beetje te openen. Ik heb meerdere WhatsApp-berichten naar haar gestuurd vanuit verschillende perspectieven waarmee ik haar het volgende wilde laten (in)zien: ik ben te vertrouwen; bij mij ben je veilig; ik vecht voor jouw vrouwelijke hart; Lees verder

Wat heb ik geleerd van mijn date uit Amsterdam en het intense contact met haar?

Leestijd: 4 minuten

22:00 – Ik heb de laatste dagen al een aantal berichten gewijd aan de laatste fase van het daten met de lieve, mooie en zachte dame uit Amsterdam, die ondanks haar gesloten houding én hart (richting mij althans), toch veel indruk – en de afgelopen week ook totaal weer niet – op mij heeft gemaakt. In dit bericht blik ik nog even terug op de intense afgelopen vier weken met haar. En stel ik voor mijzelf vast wat ik van mijn date uit Amsterdam heb geleerd, wat ik wellicht zelf over het hoofd heb gezien én welke belangrijke lessen ik in het date-contact met deze vrouw heb geleerd 🙂

Wat heb ik van mijn date uit Amsterdam geleerd?

  1. Dat specifieke ideeën over waar mijn ideale vrouw aan zou moeten voldoen gebaseerd zijn op oude onvervulde behoeften. Voorbeelden zijn: lengte, figuur, kledingstijl, hobby’s, inkomen, woonplaats, werk, karakterschets, etc. → allemaal vormen van ‘valse hoop’ om alsnog mijn oude onvervulde behoeften uit mijn kindertijd op allerlei manieren te bevredigen. Lees verder

Oude inzichten opnieuw vaststellen, reproduceren en hier opschrijven #1

Leestijd: 2 minuten

14:30 – Ik heb besloten om ALLE berichten van mijn dagboek nogmaals te lezen, omdat ik merk/ervaar dat ik belangrijke inzichten – die ik in een eerder stadium had opgedaan – simpelweg ben vergeten en mij dus niet meer kan herinneren. Dat is op zich geen probleem, maar wat wel een probleem is dat ik oud afwerend gedrag vertoon wat ik in een eerder stadium dacht te hebben opgelost. Tijd om mijzelf dus opnieuw te confronteren met de opgedane inzichten uit het verleden, en ‘mijzelf’ op deze manier eraan (te blijven) herinneren dat het verleden (= de persoon) een illusie is. En dat ‘ik er al ben’ → ‘ik’ ben hiernu al ‘Verlicht’ terwijl ik geloof dat het niet zo is. Fucking frustrerend af en toe dat ik nog steeds zo sterk in de zelfverzonnen werkelijkheid en de persoon met zijn problemen geloof. Grrr…

De komende tijd zal ik dus regelmatig oude opgedane inzichten opnieuw publiceren als het voor mij van belang is om deze inzichten opnieuw vast te stellen, te reproduceren en op te schrijven in een nieuw bericht. Vandaag de vuurdoop 😀 Lees verder

Ik vind het moeilijk om te accepteren dat ik mijzelf als persoon niet kan loslaten

Leestijd: 4 minuten

22:00 – Ik werd me zojuist bewust van een aantal overtuigingen die ik geloof om mijzelf (als persoon) hiernu te ‘beschermen’ tegen de realiteit dat er ‘niets’ is. Oftewel: ik (als persoon) probeer mijzelf en mijn verleden hiernu in stand te houden door constant de illusie te creëren en te versterken dat er ‘iets’ verkeerd (= een probleem) is/bestaat hiernu.

Eén van de belangrijkste belangrijkste afweren van mijn ego – en daarmee één van de sterkste illusies waar ik in geloof – is de angst om als persoon constant te falen. Wat ik vervolgens weer probeer te voorkomen en vermijden met ‘valse hoop’ gedrag. Natuurlijk heeft ieder persoon in meer of mindere mate last van faalangst, maar ik merk, voel en ervaar dat alles – wat ik als persoon in situaties meemaak – betrek op deze diepe angst: ik ben constant verschrikkelijk bang om als man/persoon te falen. Lees verder