Een lichte paniekaanval die resulteert in zelfhaat en zelfveroordeling

Leestijd: 3 minuten

22:30 – Vandaag wilde ik naar een kwekerij voor vaste planten gaan om te kijken of ik daar wellicht werkervaring op kan doen. Ik zit op dit moment in een re-integratietraject zoals dat zo mooi heet en de volgende stap is – zoals gezegd – het opdoen van werkervaring. Ik mag van de gemeente alles kiezen wat ik wil, dus dat is superrelaxed. Het enige dat mij naast zelfonderzoek en ‘Verlichting’ interesseert zijn planten en bloemen. Ik heb een tuin van 60 m2 die ik zelf heb ontworpen én bestraat en helemaal volstaat met allerlei planten en bloemen. Schitterend om te zien. Lees verder

Notitie

Een blokkade is alleen oplosbaar als…

Leestijd: < 1 minuut

Een blokkade is ALLEEN oplosbaar als ik ophoud met de blokkade (= mijzelf) te veroordelen, te haten, de schuld te geven, erop te focussen, erop te fixeren, ernaar te staren en ervan bewust te zijn → ik dien het onbekende te omarmen en gewaar te zijn van het Geheel, de Leegte of het ‘niets’. Elk ander gedrag versterkt de energetische blokkade alleen maar en houdt deze in stand. ~ lzv

Mijzelf buitensluiten van mijzelf

Leestijd: < 1 minuut

13:00 – Als ik mijn emoties, gevoelens, sensaties en energieën ervaar, dan ben ik ‘binnen’. Zodra ik spanning in mijn buikregio voel en verharding van het lichaam ervaar, dan ben ik ‘buiten’ en geloof ik dat ik mijzelf heb buitengesloten van mijzelf. Een aantal inzichten die hieruit volgen:

  • Het ego/het denken bestempelt de binnenwereld (= emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen) als ‘binnen’.
  • Zodra het ego/het denken emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen niet meer bewust van is, niet meer ervaart en waarneemt ‘staat het buiten’ of ‘is het buitengesloten’. Lees verder
Notitie

De ontvankelijke houding van ‘Verlicht’ zijn oefenen en aanleren

Leestijd: < 1 minuut

Ik kan alleen de waarheid realiseren en ‘Verlichting’ bereiken als persoon/ego door de ontvankelijke houding van ‘Verlicht’ zijn te oefenen en ‘aan te leren’, om er uiteindelijk volledig mee samen te vallen. In de praktijk betekent dit handelen op basis van ‘niet-doen’, ‘niet-reageren’, ‘niet-oordelen’, ‘niet-weten’ en ‘niet-denken’, oftewel het ego, mijzelf en anderen vanuit Liefde tegemoet treden en alles en iedereen volledig accepteren. ~ lzv

Ik kan mijzelf onmogelijk buitensluiten; de deur staat altijd gewoon open

Leestijd: < 1 minuut

16:30 – Het ego wijst de emoties, gevoelens en sensaties van de binnenwereld af, en sluit zichzelf daarmee buiten → het ego kijkt ‘van buiten’ naar de afgesloten binnenwereld.

Als ik mijn emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen controleer (= blokkeren), dan controleer ik mijn gedrag → dan controleer ik hoe ik mij ‘naar buiten’ presenteer.

Lees verder

De hoge prijs om een persoon/iemand te zijn

Leestijd: < 1 minuut

Om mijzelf als persoon/iemand te (blijven) ervaren, moet ik voortdurend anderen, het lichaam, mijn gedrag en handelen of iets in mijn buiten- of binnenwereld veroordelen, haten en/of de schuld geven. Deze afwijzende – en vaak onbewuste – gedachtepatronen zijn ingebeeld en hebben geen werkelijkheid ‘buiten mijzelf’. De waarheid is dat er niets of niemand anders bestaat dan ikzelf, waarmee alles een inbeelding en projectie is. Lees verder

De binnenwereld zorgt voor het gevoel een persoon/iemand te zijn

Leestijd: < 1 minuut

22:00 – De binnenwereld is net zoals de buitenwereld een projectie en daarmee volledig afhankelijk van het denken. De binnenwereld is afhankelijk van het denken in termen van wat ik geloof over mijzelf als persoon en de wereld – inclusief anderen – die ik ‘buiten mijzelf’ lijk waar te nemen. Een aantal inzichten die hieruit volgen:

  • Emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen lijken te verschijnen in een binnenwereld.
  • De binnenwereld lijkt constant te zijn, omdat het een direct resultaat/ afgeleide is van wat ik hiernu geloof over mijzelf en de wereld – inclusief anderen – die ik waarneem. Lees verder
Notitie

Ik houd de binnenwereld constant, zodat de vlam in mijzelf niet uitgaat

Leestijd: < 1 minuut

Eigenlijk ben ik bewust en onbewust constant het vuurtje in mijzelf aan het opstoken, zodat de vlam niet uitgaat, zodat ik niet uitga, zodat ik niet doodga… Ik ben constant bezig om de binnenwereld intact te houden middels gedachtepatronen volgen, denken, overdenken, analyseren, monitoren, controleren, blokkeren, focussen, fixeren, staren, oordelen, veroordelen, haten, de schuld geven, ‘valse hoop’-gedrag, ‘valse macht’-gedrag, etc. Ik doe werkelijk alles om Lees verder

Ik moet verder, maar het lukt niet → ik ben gefrustreerd

Leestijd: 2 minuten

22:30 – Ik ben gefrustreerd over dat het mij hiernu niet lukt om verder te komen, dat het mij hiernu niet lukt om een nieuwe vraag/stelling te verzinnen → ik heb blijkbaar onbewust als doel een nieuwe vraag/stelling verzinnen, maar de realiteit is dat er geen nieuwe vraag/stelling verschijnt. De realiteit is dat ik niet verder lijk te komen afgezet tegen mijn eigen denkbeeldige achtergrond van vooruitgaan vs stilstaan.

Ik ben gefrustreerd dat het mij hiernu niet lukt → ik ben gefrustreerd, omdat ik lijk te gaan falen (en dat wil ik niet). Het ego/het denken is gefrustreerd over zijn eigen kunnen, over wat het zelf voortbrengt. Lees verder

Ik ben mijn ‘anders zijn dan anderen’ langzaam aan het accepteren

Leestijd: 2 minuten

13:30 – Het lijkt erop dat een leven lang rondlopen met faalangst voor de nodige frustratie bij mij heeft gezorgd. Ik ben zo kwaad op mijzelf, alles en iedereen dat het mij niet lukt, ik ben zo diep gefrustreerd dat het mij niet lukt, maar wat is ‘het’ dan? ‘Het’ is een ‘gewoon’ en ‘normaal’ leven leiden waarin ik doe wat ik leuk vind en gelukkig ben.

Afgezien van het feit dat ik door mijn faalangst dingen niet durfde en voor elkaar kreeg, heb ik tot en met mijn 26ste levensjaar geprobeerd om een ‘normaal’ leven te leiden. Ik heb altijd geprobeerd om erbij te horen en om net zo te zijn als iedereen, maar het is mij nooit gelukt. Sterker nog, door dat denkbeeldige ideaal na te jagen heb ik mijzelf enorm veel pijn en lijden bezorgd. Lees verder