Guess who’s back?

Leestijd: < 1 minuut

12:00 – Guess who’s back? Ik heb na vijf maanden van afwezigheid besloten om weer te gaan schrijven. Ondanks de schijnbare valkuilen van schrijven voor een denkbeeldig publiek en Google, merk ik aan de ene kant dat ik het schrijven mis, en aan de andere kant dat het reproduceren van inzichten zorgt voor helderheid bij mijzelf en ‘richting’.

De afgelopen maanden heb ik niet stil gezeten en ontzettend veel overtuigingen onderzocht, maar ik ga niet toegeven aan de verleiding om daarover uit te wijden. Mijn voornemen is om zo kort en bondig mogelijk de inzichten en vragen van de dag op te schrijven en zodoende mijzelf uit te drukken. Geen lange verhaaltjes voor een denkbeeldig publiek en Google, maar korte en krachtige uitingen van én naar mijzelf om het een en ander voor mijzelf op een rij te krijgen. ~ lzv

Het ego/het denken probeert alle gedrag en handelen betekenis te geven

Leestijd: 2 minuten

14:30 – Het ego/het denken probeert constant alles een doel en betekenis te geven. Het Geheel/Gewaarzijn doet wat het doet en dat is wat er gebeurt → het ego/het denken neemt de handelingen, gedragingen en ‘wat er uit het lichaam komt’ waar en probeert dat te verklaren, begrijpen en weten = betekenis te geven.

Het ego/denken wil VOORAF weten, verklaren, begrijpen, snappen wat er gebeurt (= betekenis geven), waar het gedrag/handelen heen gaat (= doel vaststellen) en weten wat het oplevert = onmogelijk om te weten → het ego/het denken probeert alles te begrijpen, verklaren, snappen en weten binnen zijn eigen kunstmatige context en projectie. Lees verder

Een afwachtende en passieve houding = mijzelf buitenspel zetten

Leestijd: < 1 minuut

19:00 – Een afwachtende en passieve houding lijkt op gewaar zijn van het Geheel, maar is in werkelijkheid een zeer gecontroleerde houding. Ik focus mij dan namelijk totaal op mijn geprojecteerde wereldbeeld/buitenwereld of binnenwereld, zodat ik die onder controle houd → binnen- en buitenwereld proberen constant te houden → controle van mijn emoties/gevoelens, gedrag, handelen en ‘wat er uit mij wil komen’. Er kan dan gewoon niets spontaan ontstaan of opkomen.

Fixatie op ‘iets’, focus op ‘iets’ en bewust zijn van ‘iets’ = het Geheel en het Leven afwijzen. Focus, fixatie en bewust zijn van mijn projectie = verandering afwijzen = geprojecteerde zelfbeeld, wereldbeeld, lichaam en binnenwereld constant en vast proberen te houden. Lees verder

Bewust zijn van ‘iets’ = betekenis geven = niet spontaan zijn

Leestijd: < 1 minuut

20:00 – Bewust zijn van ‘iets’ in mijn geprojecteerde buitenwereld of binnenwereld = ankerpunt en houvast om niet volledig te voelen → angst om te verdrinken in het zwarte gat? Angst om dood te gaan? Angst om niet meer te bestaan?

Bewust zijn van ‘iets’ = betekenis geven aan mijn geprojecteerde werkelijkheid, binnenwereld, lichaam en zelfbeeld = blijven vasthouden aan het ingebeelde ego.

Ik laat niet los in een ervaring en laat mij dus niet gaan, omdat ik constant aan ‘iets’ blijf vasthouden → ik blijf mij constant bewust van ‘iets’ in mijn projectie, zodat ik niet verdrink in het zwarte gat en energetisch doodga. Lees verder

Dood de boeddha: een denkbeeldige droomvrouw waar ik voor kniel

Leestijd: 3 minuten

17:00 – Dood de boeddha, dood de boeddha, dood de boeddha. Niets is er meer van toepassing op ‘dood de boeddha’ dan mijn drang, verlangen en willen hebben van een droomvrouw, partner en geliefde. In januari 2018 ben ik voor het laatst intiem geweest met een vrouw, en sindsdien heb ik celibatair geleefd eigenlijk.

Nu is de tijd gekomen om een einde te maken aan het verlangen om met een vrouw, partner en geliefde te zijn, feitelijk een geprojecteerde oplossing van het ego/het denken voor mijn staat van niet gelukkig zijn, slecht, ontevreden en minderwaardig voelen. Alsof de perfecte droomvrouw mijn ingebeelde problemen gaat oplossen, haha. Maar hoe overduidelijk het ook is dat een vrouw nooit mijn ingebeelde problemen gaat oplossen die ik ervaar, de praktijk is dat ik telkens een extreme drang voel om een vrouw te krijgen en hebben als ik een leuke vrouw in het vizier heb, dat gepaard gaat met enorm pleasegedrag en zelfafwijzing. Lees verder

Een leven ervaren als ego-ik betekent leven in een mist, waas en modder

Leestijd: < 1 minuut

18:00 – De waarnemer is de oorzaak/reden voor het ingebeelde probleem (= projectie) → onderzoek wat de waarnemer gelooft en doorzie het → ‘probleem’ opgelost.

Het leven ervaren als ego-ik betekent dat ik een leven ervaar dat is gehuld in mist, waas en modder; ik ervaar het leven indirect via beelden, concepten en ideeën die ik geloof, in plaats van het  leven direct te ervaren zonder de interpretatie van het denken.

Het Leven vertrouwen betekent dat ik op ‘mijzelf als Geheel’ vertrouw en mijn geprojecteerde buitenwereld, binnenwereld, zelfbeeld en lichaam durf los te laten → het vrijwillig doorsnijden van alle touwen die ‘mij’ vasthouden aan mijn ingebeelde werkelijkheid en de persoon die ik geloof te zijn. Lees verder

Leren alles durven loslaten om mijzelf te bevrijden uit de ingebeelde nachtmerrie

Leestijd: 2 minuten

22:30 – Ik ervaar een waarnemende entiteit (WE) in mijzelf die voortdurend op de achtergrond meedraait en alles in de gaten houdt. Deze WE is geen gedachte of gedachtepatroon maar louter een observerend bewustzijn die o.a. zorgt voor identificatie met het lichaam → het creëert bijvoorbeeld de ervaring dat het lichaam aangestuurd wordt door mij, alhoewel ik wel merk dat de WE telkens een fractie later bewust is van het lichaam en wat het doet → de WE is gewoon telkens te laat, haha. Daarnaast houdt de WE het lichaam angstvallig in de gaten, alsof het bang is dat het wat geks of raars gaat doen.

Als ik een intentie heb om bv dieper adem te halen of te voelen, dan volgt de WE direct het spoor en focust zich op de ademhaling (buik) of richt zich op de spanning en gevoelens in de buik. Lees verder

Inleidende lezing over Transcendente Meditatie + hoe doe je dat?

Leestijd: 2 minuten

20:00 – Vanmiddag ben ik naar een inleidende lezing geweest over transcendente meditatie (TM). Ik was op dit spoor gekomen via het boek ‘Aanvaring met het oneindige’ van Suzanne Segal, waarin zij wat ervaringen beschrijft over haar deelname aan de lerarenopleiding voor TM. Wat zij beschrijft in het boek over de organisatie zelf is dat deze sterk hiërarchisch gestructureerd is en neigt naar een sekte/cult als je langer deelneemt aan de verschillende cursussen. Op Internet staan ook diverse artikelen waarin een soortgelijk beeld wordt geschetst.

De reden waarom ik naar deze inleidende lezing over transcendente meditatie ben gegaan, is om te ontdekken of deze meditatietechniek mij wellicht verder zou helpen in het loslaten van het ego. En om eerlijk te zijn ben ik daar na een sessie van 1,5 uur nog steeds niet achter – het is allemaal erg geheimzinnig. Wat ik overal lees is dat de TM wezenlijk verschilt van andere meditatie technieken en ik was gewoon nieuwsgierig of dat inderdaad klopt en waarin TM dan precies verschilt. Lees verder

Mijzelf ‘verbergen’ voor geprojecteerde anderen en buitenwereld

Leestijd: 2 minuten

18:00 – De volgende activiteiten doe ik om mijzelf te ‘verbergen’ voor geprojecteerde anderen en de geprojecteerde buitenwereld, om te vluchten voor mijzelf, om te vluchten voor wat ik voel, om te vluchten voor hoe ik mij voel, zodat ik niet vanuit Liefde kan handelen, gedragen en spontaan kan zijn:

  • Bewust zijn van ‘iets’ in de buitenwereld.
  • Bewust zijn van ‘iets’ in de binnenwereld, bijvoorbeeld lichamelijke spanning of spanning in mijn buik.
  • Bewust zijn van het lichaam.
  • Bewust zijn van wat ik doe, hoe ik mij gedraag en hoe ik handel in de wereld.
  • Focussen, fixeren en concentreren op ‘iets’.
  • Versnellen, haasten, moeten, mijzelf dwingen, mijzelf dingen opleggen.
  • Doelen najagen, na streven en proberen te bereiken. Lees verder