Het succespercentage van een spirituele leraar

Leestijd: 2 minuten

“Denk je niet dat het redelijk is om te vragen wat het succespercentage van een leraar is? Het werkt, of het werkt niet, toch? Heb je niet geïnformeerd naar het resultaat van hun leringen toen je je bij die club aansloot?”

“Maar, dat is niet…”

“Vind je dat niet redelijk om te vragen? Ze zitten toch in de verlichtingsbusiness? Of heb ik je verkeerd begrepen? Hebben ze soms iets anders waarmee ze hun centen verdienen?”

“Nee, maar ze…”

“Als een consumentenblad een reportage zou publiceren over welke spirituele organisaties hun beloften waarmaken, denk je dan niet dat het eerste gegeven van iedere organisatie het percentage succesgevallen zou zijn? Bijvoorbeeld: hier zijn honderd willekeurig geselecteerde mensen die vijf jaar geleden bij deze organisatie begonnen zijn, en dit is waar ze nu zijn aanbeland. Bijvoorbeeld: eenendertig personen zijn in de organisatie omhoog geklommen, zevenentwintig zijn er weggegaan, negenendertig zijn nog steeds lid, maar doen er niet veel meer aan, en drie hebben een staat van permanent non-dualistisch bewustzijn bereikt. Oké, drie procent, dat is tenminste een cijfer waarmee je kunt vergelijken. Maar die organisatie van jou zou wel eens een enorme, vette nul kunnen hebben, denk je ook niet? En niet op een aantal van slechts honderd, maar op honderdduizenden, miljoenen, waarschijnlijk. Zie ik dat verkeerd?” Lees verder

De emotie encyclopedie van Vera Helleman is misleidend en onwaar

Leestijd: 3 minuten

18:30 – Vera Helleman is ongekend populair in het spirituele circuit van Nederland en België. Misschien zelfs ook in andere landen, dat weet ik niet. Heel veel mensen lopen weg met Vera Helleman omdat ze zo ‘wetend’, ‘voelend’ en ‘belevend’ is. Deze drie bestempelingen heb ik uit een positieve recensie over Vera Helleman gehaald, omdat ik ze kenmerkend vind hoe mensen tegen haar aankijken.

Vera Helleman heeft de waarheid niet gerealiseerd

Ik weet niet of Vera Helleman zelf ooit het woord ‘Verlichting’ met betrekking tot haarzelf in de mond heeft gehad, maar ik ga nu bewijzen dat ze niet de waarheid heeft gerealiseerd en dus niet ‘Verlicht’ is. Het is zelfs vrij gemakkelijk om te laten zien.

Eind 2017 heeft Vera Helleman ‘De emotie encyclopedie’ uitgebracht en dat boek ga ik gebruiken om te bewijzen dat ze niet helder ziet. De volgende tekst staat als beschrijving bij het boek ‘De emotie encyclopedie’ op haar website: Lees verder

Excuses aangeboden aan de vriend van mijn zus ~ aan wie is het om te oordelen?

Leestijd: 3 minuten

14:00 – Gisteren ben ik op bezoek geweest bij mijn zus en haar vriend/mijn zwager. Ze wonen zo’n 60 kilometer bij mij vandaan in de stad waar ik tot juni vorig jaar ook nog woonde, maar nu gelukkig niet meer 🙂 De locatie waar ik nu woon bevalt me vele malen beter, omdat er een veel relaxtere en meer ontspannen sfeer en energie hangt. Ik voel me hier erg prettig en ik ben blij dat ik hier nu woon en leef. Desalniettemin vind ik het leuk om eens in de zoveel tijd terug te keren in mijn oude stad. Het verbaast me telkens hoeveel er in een relatief korte tijd kan veranderen – iets wat mij minder opviel toen ik er zelf nog woonde.

Identificatie met het ego is de keuze van mijn zus

Ik ben gisteren bewust naar hen toegegaan omdat ik mijn excuses wilde aanbieden aan de vriend van mijn zus. Vorig jaar heb ik mijn zus tijdens mijn verjaardag meegenomen naar de spirituele organisatie waar ik begin augustus dit jaar ben weggegaan. Mijn zus is toen door de leider/leraar van de organisatie en twee anderen verbaal enorm druk gezet zonder dat mijn zus hierom had gevraagd. Mijn zus heeft weinig tot geen interesse in non-dualiteit en het doorbreken van gedachte- en gedragspatronen. Mijn zus identificeert zich volledig met het ego en dat is haar keuze. Ik wijs haar geregeld op dingen, maar ze lijkt nog niet bereid te zijn om echt dingen aan te pakken en te veranderen in haar leven. Wederom: dat is haar keuze. Lees verder

Wat je zegt ben je zelf → wat ik zeg over een ander ontken ik in mijzelf (projectie)

Leestijd: < 1 minuut

09:30 – Bij elke mening of oordeel die ik over het gedrag van een ander heb is de kans groot dat ik exact hetzelfde gedrag onbewust vertoon óf dat ik het gedrag in mijzelf onderdruk of verdring en het mijzelf daarmee niet toesta. Elke mening of oordeel die ik over het gedrag of een eigenschap van een ander heb is een afweermechanisme; door ‘negatief’ gedrag of ‘negatieve’ eigenschappen in mijzelf te ontkennen, verbergen en verdringen schrijf ik deze automatisch toe aan iets of iemand anders ‘buiten mijzelf’. Dit afweermechanisme wordt ook wel ‘projectie’ genoemd.

Bij een projectie betekent het niet per definitie dat wat ik bij een ander lijk waar te nemen niet klopt. Maar een projectie wijst mij er via weerstand, irritatie, boosheid, spanning, etc. in mijzelf wel altijd per definitie op dat ik het ‘negatieve’ gedrag of de ‘negatieve’ eigenschappen van een ander ook aanwezig zijn in mijzelf, hetzij onbewust actief of verborgen en verdrongen. De weerstand, irritatie, boosheid, etc. richting een ander ‘wijst’ mij er dus op dat ik mij ergens niet bewust van ben → ik wijs een eigenschap, gedrag of deel van mijzelf onbewust af. Lees verder

Oordelen over de vriend van mijn zus ~ bang voor dominante mannen

Leestijd: 3 minuten

20:00 – Afgelopen dinsdag ben ik bij mijn zus en haar vriend geweest om mijn excuses aan te bieden aan haar vriend. Mijn zus en haar vriend identificeren zich volledig met het ego en zijn zich er niet van bewust dat wat ze ervaren een illusie is. Op zich maakt dat natuurlijk geen zak uit, tenzij het voor henzelf allerlei problemen, spanningen, stress, ontevredenheid, ongeluk, etc. met zich meebrengt. Dan is het fijn om je bewust te zijn van het feit dat wat je ervaart niet de realiteit is en dat er niet echt iets op het spel staat. Een verandering van perspectief kan wonderen doen 🙂

Ik ervaar nog steeds enorme problemen in de omgang met mensen, met name met mensen die zich volledig identificeren met het ego (lees: het denken). Ik kan doen alsof het niet zo is, maar telkens word ik er weer vrij heftig op gewezen. Afgelopen dinsdag was het super om mijn excuses aan de vriend van mijn zus aan te bieden. Tegelijkertijd werd ik eraan herinnerd dat het contact tussen de vriend van mijn zus en mij nog steeds stroef verloopt. Mijn zus vertelde mij vorige week dat ze vond dat ik hem ontweek, waar ik het helemaal mee eens ben, haha. Mijn zus heeft gelijk; ik vermijd het contact met haar vriend. Waarom doe ik dat? Lees verder

Notitie

De ervaring hiernu wijst direct naar de overtuiging

Leestijd: < 1 minuut

Regelmatig vind ik het lastig om te bepalen welke overtuiging de blokkade en lichamelijke spanning veroorzaakt die ik hiernu ervaar, omdat ik niet altijd actieve gedachten heb die een aanwijzing kunnen geven om welke overtuiging(en) het gaat. De ‘fout’ waar ik mijzelf nog regelmatig op betrap is dat ik ga zoeken naar de overtuiging, in plaats van gewoon te beginnen met het beschrijven van mijn directe ervaring hiernu en die te gebruiken als ingang van mijn onderzoek.

Het idee dat ik niet achter de oorzaak/reden van een identificatie met het ego kan komen is onzin en weer een overtuiging op zichzelf. Het denken is een geniaal instrument, maar het leidt mij steevast de verkeerde kant op, weg van de oorzaak/reden op zoek naar een antwoord of oplossing. Het denken zelf is altijd het probleem. Wat ik hiernu geloof is het probleem dat ik hiernu ervaar. De ervaring hiernu wijst direct naar de overtuiging die ik geloof. Wat dat betreft is – zoals in veel boeken met wijsheid staat – het Leven vele malen simpeler en eenvoudiger dan ik mij kan voorstellen. Ik maak het mijzelf regelmatig nog zo ongelooflijk en onnodig moeilijk. ~ lzv

Interessant artikel om te lezen: ‘Alleen de ongedifferentieerde realiteit is waarheid’.

De eeuwige zoektocht naar de Waarheid en ‘mijzelf’ zonder einde

Leestijd: < 1 minuut

11:00 – Ik merk dat ik het doen van spiritueel zelfonderzoek als middel tot doel heb verheven. Ik wijd mijn leven op dit moment aan het zoeken naar de Waarheid en daar besteed ik vrijwel al mijn tijd aan. Wat ik echter in mijzelf bespeur is dat ik veel ‘normale’ activiteiten als onzinnig, nutteloos en tijdverspillend bestempel. Hierbij kun je denken aan met iemand afspreken, een boek voor mijn plezier lezen, de tuin doen, naar een concert gaan, sporten, etc. Het lijkt alsof ik van mijzelf (lees: het ego) niet van het Leven mag genieten, maar dat ik moet blijven zoeken naar de Waarheid en deze moet realiseren, want dan zijn al mijn problemen opgelost en ben ik tevreden en gelukkig. Niet dus… Lees verder

‘Ik’ (het Geheel of het Ene Ding) ben ‘vergeten’ wie ik ben

Leestijd: < 1 minuut

12:00 – Ik stond net te douchen en ik realiseerde mij dat mijn hele spirituele zoektocht eigenlijk nergens op slaat. Ik (lees: het ego) zoek ‘mijzelf’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) door uiteindelijk in te zien én te doorzien dat ‘ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) het ego niet ben. Precies op dat moment wordt de zoektocht naar de Waarheid en ‘mijzelf’ gestaakt. Het zoeken is niets anders dan een uitdrukking van onwetendheid over ‘mijzelf’ (lees: het Geheel of het Ene Ding). ‘Ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) ben ‘vergeten’ wie ik ben doordat ik mij continue identificeer met het ego (lees: het onware zelf).

‘Ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) kan niets anders zijn dan ‘mijzelf’, omdat in werkelijkheid alles (lees: de realiteit) één is – er is niets anders dan dat. Echter, ‘ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) heb hiernu niet de ervaring dat ‘ik’ ‘mijzelf’ ben, wat natuurlijk bizar is als ik het zo lees. Je kan natuurlijk nooit niet jezelf zijn en toch ervaar ik mijzelf niet als mijzelf, haha. Krankzinnige ervaring eigenlijk met het ego als boosdoener. Dus maar gewoon verder ploeteren, spiritueel zelfonderzoek doen en onware identificaties doorzien en loslaten tot het kwartje misschien in dit leven een keertje valt. ~ lzv

Notitie

Ik ben verslaafd aan innerlijke problemen en het gevoel van een zelf

Leestijd: < 1 minuut

Ik ben de overtuiging ‘ik voel een probleem → is dat waar?’ aan het uitwerken en waar ik in mijn uitwerking achter kom is bizar. Aan de ene kant ben ik de hele tijd bezig met het oplossen van mijn lichamelijke spanningen en blokkades door te zoeken naar de reden/oorzaak – wat overigens averechts werkt – en aan de andere kant creëer ik direct weer een nieuwe lichamelijke spanning en blokkade zodra ik geen emoties, gevoelens, spanningen en/of blokkades in mijzelf voel. Ik associeer emoties, gevoelens, lichamelijke spanningen en energetische blokkades met het gevoel van een zelf = binnenwereld = het gevoel te leven.

Kortom, als ik een lichamelijke spanning en blokkade ervaar en ga zoeken naar de reden/oorzaak accepteer ik mijzelf hiernu niet. En zodra de lichamelijke spanning en blokkade (eindelijk) zijn opgelost accepteer ik mijzelf wederom niet door direct weer een nieuw innerlijk probleem in de vorm van lichamelijke spanning en/of blokkade te creëren. Ik ben dus verslaafd aan innerlijke problemen. Ik ben verslaafd aan het gevoel van een zelf. Ik ben verslaafd aan het gevoel van schijnzekerheid en controle. Altijd totale non-acceptatie van mijzelf. ~ lzv

Het gevoel van een zelf willen blijven ervaren

Leestijd: 3 minuten

21:00 – Als ik geen energetische blokkade of lichamelijke spanning in mij buikregio voel, dan ervaar ik geen controle en geen gevoel van een zelf. Lichamelijke spanning en een actieve energetische blokkade in mijn buikregio associeer ik met controle (lees: schijncontrole), zekerheid (lees: schijnzekerheid) en het ervaren van een gevoel van een zelf → dan voel ik ‘mijzelf’ en ervaar ik de illusie van controle gelovend dat ik echt controle heb over wat er gebeurt, over hoe ik mij voel, over wat ik zeg en hoe ik mij gedraag, en over het Leven in het algemeen.

Ik wil een gevoel van een zelf blijven ervaren

Ik ben doodsbang om het gevoel van absolute onzekerheid – laat ik het maar bestaansonzekerheid noemen – en het onbekende toe te laten. Ik ervoer het gisteren een paar uur, maar ik merkte direct de neiging op om actief gedachtepatronen te volgen en zo weer een energetische blokkade en lichamelijke spanning in mijzelf te creëren. Met ‘ik’ bedoel ik natuurlijk het ego, dus zodra er een deel van het ego permanent lijkt weg te vallen en te verdwijnen, grijp ik (het ego) er toch weer naar. Ik grijp dan weer naar de schijnzekerheid en schijncontrole → ik (het ego) wil mezelf intact houden → ik (het ego) wil het gevoel van controle en een zelf blijven ervaren. Ik ben doodsbang voor het onbekende, ik ben bang voor wat er komen gaat, ik ben bang voor wat er gaat gebeuren, ik ben bang om er niet meer te zijn, ik ben bang om mijzelf te zijn. Lees verder